İdare Mahkemesinden Fikirtepe için kritik karar: “Uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilir”

İstanbul 4. İdare Mahkemesinden resen tevhid işlemleri için yürütmeyi durdurma kararı. “İL MÜDÜRLÜĞÜ FİKİRTEPE’den el çekmeli

Geçtiğimiz günlerde Fikirtepe’de aralarında Başbakan Binali Yıldırım’ında bulunduğu Mutlu Truzim adasındaki zorla satışa İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce “Yürütmeyi Durdurma Kararı” verilmişti. Mutlu Truzim adasıyla ilgili diğer bir önemli gelişme ise önceki gün İstanbul 4. İdare Mahkemesinde yaşandı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Fikirtepe’deki Mutlu Truzim adasında gerçekleştirilen resen tevhid işlemleri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, kararında ‘Yürütmenin durdurulması kararının esasa yönelik bilirkişi raporları ile sabit olduğunun’ ayrıca uygulamanın ‘Açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilecek nitelikte olduğunun’ sonucuna varıldığının altını çizdi.

Kararın ardından Fikirtepe.com’a konuşan ve davanın kazanılmasında önemli bir rol üstlenen Avukat Hürriyet Azak; “Mütemadiyen yanlış iş ve işlemler yapan İL MÜDÜRLÜĞÜ FİKİRTEPE’den el çekmelidir” dedi.

 

 

İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından oy birliği ile verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bb) Telafisi güç zarar koşulu:
31. Açıkça hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemlerin, bu hukuka aykırılık hali, hukuk aleminde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açabilecek nitelikte olduğu gibi; takiben yapılacak işlemlerin (kamulaştırma, tahliye vs.) davacıların mağduriyetine sebep olma ve Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının açıkca ihlaline sebep olacak durumların oluşma ihtimalleri nedenleriyle, dava konusu işlemin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı sonucuna varılmıştır.
VI) HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
32. Dava dilekçesi ve eklerinin, hasım mevkiine alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tebliğine,
33. Davacı ŞÜKRÜ MERT yönünden; yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar
verilmesine yer olmadığına,
34. Diğer davacılar yönünden; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2. maddesi
uyarınca, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ve açıkça hukuka aykırı bulunan ve
uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılan dava konusu işlemlerin teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren (7) gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu  açık olmak üzere, 08/03/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Öte yandan kararla ilgili olarak konuşan Avukat Hürriyet Azak, Mutlu Truzim adasında tapu işlemlerini durdurulması ve düzeltimesi gerektiğinin altını çizerek, aksi taktirde bakanlık ve il müdürlüğünün tapu işlemleri ve takip eden işlemleri sakatlanmış olacağına dikkat çekti.

KARAR, BİLİRKİŞİ RAPORLARI  DOĞRULANDI

Yürütmenin durdurulması kararının esasa yönelik bilirkişi raporları ile sabit olduğunu ve tapu işlemlerinin yürütmesinin durdurulması kararının hukuk nezdinde de kesinleştiğini ifade eden Avukat Azak şöyle konuştu:

“Bu durumda, MUTLU adasında, tapu işlemleri duracak ve düzeltilecektir, düzeltilmek zorundadır, aksi halde bakanlık il müdürlüğünün tapu işlemleri ve takip eden işlemleri sakatlanmış olacaktır. Tapu işlemleri illi yani birbirini takip eden ve bağlı işlemler olduğundan zincirin bir halkasının kopması tapunun iptal edilmesi sonucunu doğuracağından bundan böyle en son çıkan tapu işlemlerinde değişik hükümler getiren düzenlemeler sonucunda en sağlam ve garantili yatırım aracı niteliğinde olan tapular delinmiş olmaktadır.”

İLERİDE BÜYÜK ZARARLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

“Yıllarca “tapuyu deldirmem” diyen kamu yöneticilerinin aksine betoncular, kendine müteahhit adını veren birtakım çevreler tapuyu deldirmiş olduğundan tapu güvenilir bir yatırım aracı özelliğini kaybetmiş ve alıcısına riskten başka bir şey veremez duruma dönüştürülmüş olmaktadır. Tapuda yapılan son değişiklikler ortadan kaldırılana değin hiç kimsenin tapu alım işlerine yönelmemesi , bir başka deyişle tapu satın almamalıdır. Çünkü tapu işlemlerinde sakatlık bulunduğundan tapular iptal edileceğinden büyük zararları ortaya çıkabilecektir.”

“YANLIŞ İŞLER YAPAN İL MÜDÜRLÜĞÜ FİKİRTEPE’DEN EL ÇEKTİRİLMELİ”

Kentsel dönüşüm çıkmazındaki Fikirtepe’de daha önce birçok kritik davayı kazanan Avukat Azak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nitekim son günlerde FİKİRTEPE’de bazı müteahhitlerin üçüncü kişilerden para almalarına rağmen tapu vermedikleri ve insanları mağdur ettikleri bilinen ve yaygın vakıadır. Resen tevhid kararının sonucunda ortaya çıkan sonuç BAKANLIĞIN kanunlara aykırı işlemleri sürdürmekte ki inadından vazgeçmesi aksine insanların rızasını almadan mülkiyetlere el atılmasının başta il müdürlüğü olmak üzere müteahhitleri de ağır mükellefiyetlerle karşı karşıya bırakacaktır. Bu itibarla, tezelden KENTSEL DÖNÜŞÜM’e hukukun üstünlüğü çercevesinde el atılarak, mutabakat ve karşılıklı rıza yoluyla mahkeme kararlarını tatbik ederek çözüm üretilmeli mütemadiyen yanlış iş ve işlemler yapan İL MÜDÜRLÜĞÜ FİKİRTEPE’den el çekmelidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.