Avukat Hürriyet Azak’ın Parsel Satışı ve Mülkiyet Hakkı İhlalleri Konusundaki Çok Özel Açıklamaları

Çok Özel HaberHürriyet Azak. Portre

Avukat Hürriyet Azak’ın Parsel Satışı ve Mülkiyet Hakkı İhlalleri Konusundaki Çok Özel Açıklamaları.

Fikirtepe’ye ne çoraplar örülüyor!

Kentsel dönüşüm mağdurları, mağdur adayı milyonlar;

Kentsel dönüşüm sorunlarının yılmaz savaşçısı, haklarının bilincinde olan ve korumak için duyarlılık gösteren vatandaşın rehberi, Avukat Hürriyet Azak, kentsel dönüşüm yalanlarının gölgesinde yürütülen Fikirtepe’deki zulmü masaya yatırdı.

Avukat Hürriyet Azak‘ın bu çok özel araştırmasını ve değerlendirmelerini faydalı olacağı inancı içinde gözardı edilmemesi için tekrar yayınlıyoruz:

AVUKAT HÜRRİYET AZAK

ÇŞB’nin son uygulamaları üzerine AÇIKLAMALAR;

Kamulaştırma işlemlerinin mahkemeler tarafından iptal edilmesi üzerine, ÇŞB  İstanbul İl Müdürlüğü  FİKİRTEPELİ arsa sahiplerinden 4 emsal üzerinden haklarını arayan FİKİRTEPE’lilerin arsalarını satışa çıkarma işlemlerine başlamıştır. Ekte ibraz ettiğim ÇŞB yazısında 26.7.2016 tarihinde  Beşiktaş Balmumcu Toplantı Salonunda arsa payı satış işlemlerini gerçekleştirmek için toplantı tertiplenmiştir.

Bu toplantı çağrısı;  biz FİKİRTEPELİ’lere kamulaştırma toplantı çağrılarını hatırlatmış, bakanlık bürokratlarının müteahhitle sözleşme imzalayın yoksa kamulaştırırım söylemlerinin ardından da DANIŞTAY kararı ile idarenin hukuka aykırı işlemlerini yeniden gündeme taşımıştır.  İdarenin resen tevhit, ardından da satışa çıkarma işlemleri aleyhinde de gerekli iptal davaları idare mahkemeleri nezdinde açılmıştır. İdare, dava sonuçlarını beklemek gereğini dahi duymamakta, bu suretle idarenin sorumluluğuna yol açılmaktadır.

Oysa ki, KAMULAŞTIRMA – MÜLKSÜZLEŞTİRME tehdidi ve baskısı altında olan MAHALLELER BİRLEŞEREK ANKARA’ya gitmiş başta CHP olmak üzere muhalefet partileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda ANAYASA MAHKEMESİ’nde 6704 sayılı TORBA YASANIN, kentsel dönüşümle ilgili değişiklik getiren maddelerinin iptali için dava açtırmayı başarmışlardır. Başta CHP  İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ENGİN ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ile birlikte 125 milletvekili ANAYASA MAHKEMESİ’nde 2016/133 Esas sayılı dosyası ile torba yasanın iptaline – yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini teminen dava açmış, 14 Temmuz 2016 Perşembe günü ANAYASA Mahkemesi toplantı gündemine alınmıştır.  Bu sebeple, kamulaştırma, mülksüzleştirme tehdit ve baskısı yoluyla  mülkiyet gasbına karşı hukuki yollara, dava yoluna başvurulmuştur. Bu husus, yandaş müteahhitler, kendilerine temsilci adını veren çıkarcılar  için kötü, senelerce çalışarak emeği ile elde etmiş olduğu ve kentin merkezinde kalınca değerlenen mülk sahipleri için olumlu olmuştur. CHP MİLLETVEKİLLERİ  ENGİN ALTAY, LEVENT GÖK VE ÖZGÜR ÖZEL , Mahalleler Birliği’ne ve FİKİRTEPE DERNEĞİ BAŞKANI SABIR HANIM’a teşekkürü bir borç biliyorum.

Olayımıza gelince ; ÇŞB; MİST İNŞAAT adasında tek tek parselleri  re’sen tevhit uygulaması ile birleştirip  tek parsel haline dönüştürdü.  Bu şekilde, parsel sahipleri aleyhinde işlem yaptı, örneğin arsa sahiplerinden birinin taşınmazı tek parsel halinde  177 m2 iken, resen tevhid işleminden sonra  77 m2 buharlaşarak 100 m2 ye inmiştir. Yola terk edildiği belirtilen alanlar  ile ayrı bir parsel mi oluşturulmaktadır, bu şekilde oluşturulan parsellerin akıbeti ne olacaktır, bu hususların ısrarla takip edilmesi gereklidir.

Bakanlık, kendiliğinden Fikirtepe’de re’sen tevhit uygulaması yapmaya başladı, bu uğurda müteahhit ile anlaşma yaptığı halde; yaptığı sözleşmenin hakkaniyete aykırı olduğunu fark eden arsa sahipleri aleyhinde taşınmazın satışı işlemlerini başlatmıştır.

Müteahhit firma, temsilciler  yoluyla toplantı yaparak karar almış , alınan kararı arsa sahiplerinin çoğunluğu ile alınmış gibi göstererek ÇŞB’ye vererek satış kararı verilmesi tümüyle hukuka aykırı olduğu gibi mülkiyet hakkı ihlalidir.

Bürokratlar hukuksuz işler yapmaya da devam etmektedirler, ancak gerek ANAYASA MAHKEMESİ gerekse de İDARE MAHKEMELERİ gerekse de ASLİYE HUKUK MAHKEMElerinde açılan davaların sonuçlarını beklemeden, hakkaniyete aykırı, ağır cezai müeyyideler içeren, 4 emsal hakkını uygulamayan, projeleri gizleyen, bir malike aylık 3000 TL kira ödemesi yapılırken diğer maliklere aylık 1000 TL kira ödenmesini içeren, kaç metrekare inşaat alacağını belirtmeyen, gizli tuzaklarla dolu,   sözleşmelere imza atılmasına zorlamak yerine rıza – muvafakat  aramak, imza vermeye yanaşmayan yasal olarak depreme dayanıklı binaları  tevhid işlemlerinin dışına çıkarmak , tefrikinin sağlanması sorunları daha seri bir şekilde çözecek aksi uygulamalar süreci uzatacaktır.

2016

Avukat Hürriyet AZAK

Hürriyet Azak

Av. Hürriyet Azak, Fikirtepe Derneği’nde

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.