Fikirtepeliler, kentsel dönüşüm sorunlarını, binlerce imza ile devletin başına iletiyorlar.

Fikirtepeliler, kentsel dönüşüm sorunlarını, 85 mahalle ile birlikte devletin başına iletiyorlar.

Fikirtepe Derneği’nin destek verdiği, Kentsel dönüşüm konusunda en kitlesel ve kapsamlı imza kampanyasını, Türkiye çapında Mahalleler Birliği hazırladı. Kampanyaya bir çok ilden 85 mahalle dernekleri vasıtası ile katıldılar.
Fikirtepe’nin sorunlarını da kapsayan dilekçeler, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı’na, TBMM Başkanlığı’na, ve Parti Başkanlıklarına sunulmak üzere 85 mahallenin dernek temsilcileri ile birlkte Fikirtepe Derneği tarafından Ankara’ya götürülecek.

 

 

 

 

Kentsel dönüşüm sorunlarından, mağduriyetlerinden en çok bunalan Fikirtepe halkının dilekçesini, Fikirtepe Derneği, 25 Şubat 2018 Pazar günü, Fikirtepe Mandıra Caddesi üzerinde imzaya açtı.
Yıllardır bürokratların ve müteahhitlerin oluşturdukları sorunlarla boğuşan, baskılardan yılan, Fikirtepeliler bu imza kampanyasına yoğun ilgi gösterdiler.
Onbinlerce imza ile Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı’na, TBMM Başkanlığına, Parti Başkanlıklarına sunulacak 85 mahallenin ortak dilekçesi aşağıdadır:

Sayın T.C. CUMHURBAŞKANI,

Sayın T.C. BAŞBAKANI,

Sayın TBMM’de bulunan SİYASİ PARTİLERİN GENEL BAŞKANLIKLARI,

Biz aşağıda imzası olan, aşağıda bahsi geçen sorunlardan dolayı kendisi/komşusu mağduriyet yaşayan Eskişehir İstanbul, İzmir, Kocaeli illerinde yaşayan yurttaşlar olarak;

İdarelerce, 6306 sayılı kanun kapsamında, riskli alan uygulamalarının bilimsel esaslara dayalı olarak belirlenecek öncelikli bölgelerden başlatılmasını;

  1. Bilimsel esaslara dayanılmadan alınan, yerleşim alanlarımıza dönük riskli alan kararlarından vazgeçilmesini; kentsel dönüşüm kararlarının rant değil afete hazırlık amacıyla alınmasını;

  2. Riskli alan ilanından hak sahipliği tanımına ve sonrasındaki plan ve proje aşamalarına bütün süreçlerde yerleşimcilerin bilgilendirilmelerini, haklarının korunarak, sürece katılımlarının sağlanmasını;

  3. Mahkeme kararlarına uyulmasını, kararları geçersizleştiren yol ve yöntemlere başvurulmamasını; 6306 sayılı kanun içeriğinde yer aldığı haliyle yerleşimcilerin yenileme-dönüşüm uygulamalarında tercihlerini serbestçe oluşturabilmesini ve birlikte çözüm üretmelerini teşvik edici ve destekleyici tutumlar alınmasını;

  4. Yerleşik alanların rezerv alan ilan edilmesi kararlarından vazgeçilmesini ve bu yönde alınmış rezerv alan kararlarının kaldırılmasını;

 1. Kentlerimizdeki yaşam kalitesini düşüren, trafik, gürültü ve çevre kirliği yaratan, halk sağlığını yaydığı asbest vd. zararlılarla tehdit eden kontrolsüz inşaat uygulamalarına son verilip, kentlerimizi şantiyeye, sokaklarımızı hafriyat kamyonlarının yarış pistine çeviren uygulamaların kontrol altına alınmasını;

 2. 1984 yılında çıkarılmış 15 Mayıs 2018 tarihinde yürürlükten kalkacak olan, 2981 sayılı kanunun 33 yıldır uygulaması yapılmamış yerleşimlerin gözetilerek,

  1. Uygulama süreçleri tamamlanıncaya kadar 2981 sayılı kanunun kaldırılmasının ötelenmesi, şayet yürürlükten kaldırılacak ise de yerleşimcilerin 2981 sayılı kanundan doğan haklarının korunmasının arazilerin yerleşimcilere devri esasıyla kanun hükmü haline getirilmesini;

  2. 2981-4706-775 v.b. kanunlardan kaynaklı hakların yasal süreçlerinin tamamlanmasını; yaşadığımız arazilerin üzerinde yaşayanlara ivedilikle devrinin yasal zorunluluk haline getirilmesini;

  3. Bu kanunlara dayalı haklar hak sahiplerine teslim edilmeden 2981-4706-775 sayılı kanunlara tabi alanlarda “kentsel yenileme, kentsel dönüşüm” v.b. uygulamalara girişilmemesini;

 3. İmar planlama faaliyetlerinin; rant amaçlı olmaktan çıkarılarak,

  1. Planların, bilimsel esaslara uyularak; kentlilerin çoğunluğunun sağlıklı güvenli çevrede yaşama hakkının tesisi ve ekolojik dengenin korunması öncelikleriyle yapılmasının sağlanmasını;

  2. Planlama süreçlerinde yerleşimcilerin aktif katılımının sağlanarak ve çoğunluğa dayalı onayının yasalarla garanti altına alınmasını;

  3. Planlarla oluşturulacak dokularda komşuluk ilişkilerinin korunmasının zorunluluk haline getirilmesini sağlayacak kanuni düzenlemelerin yapılmasını,

 4. Belediye Kanunu 73.madde kapsamında ‘kentsel gelişim ve dönüşüm alanı’ ilan edilen yerleşimlerde yaşayanların rızaları alınmadan bu kararların alınamayacağının kanun hükmü haline getirilmesi, ilan edilmiş yerler bakımından kararın kaldırılması ya da yaşayanların rızası şartının yerine getirilmesi yönünde denetime tabi tutulması

Arz ve talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.